Volledige websites en web-apps voor ieder doel

Naast kwalitatief hoogstaande apps maakt 9to5 ook uitstekende websites. Deze websites fungeren vaak als extra verkoop- of promotiekanaal of worden gemaakt ter ondersteuning van de teksten en andere content in een app in de vorm van een dashboard of content management system (CMS).

Als we iets doen bij 9to5, dan doen we het ook gelijk goed. Met betrekking tot webdevelopment betekent dit: een zo goed mogelijk resultaat voor de eindgebruiker met focus op functie en usability.

HTML

HTML

Afhankelijk van de eisen van de opdracht wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken. HTML is een techniek — of beter gezegd een opmaaktaal — dat in ieder project wel terugkomt omdat dit een van de bouwstenen is waarop webpagina’s zijn gebaseerd. Het staat voor 'Hyper Text Markup Language' en vertelt de browser door middel van speciale 'tags' hoe de pagina weergegeven moet worden op het scherm.

HTML5 is de laatste versie van de standaard die HTML definieert. Deze versie — dat door velen als belangrijke mijlpaal wordt beschouwd — maakt de ontwikkeling van diversere en krachtigere websites en applicaties mogelijk.

CSS

CSS

Net als HTML vormt CSS ook een van de bouwstenen van webpagina's. CSS staat voor 'Cascading Style Sheets' en wordt gebruikt voor de vormgeving van webpagina's. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft standaarden vastgelegd waar browsers en ontwikkelaars aan zouden moeten voldoen. CSS3 is de laatste standaard en deze wordt dan ook toegepast door 9to5 bij de 'pixelperfecte' vertaling van een statisch ontwerp naar een volledig functionerende website.

TypeScript

TypeScript

TypeScript is een statisch getypte, objectgeoriënteerde programmeertaal die JavaScript uitbreidt door statische typing en andere functionaliteiten toe te voegen voor grootschalige JavaScript-ontwikkeling. Bij 9to5 gebruiken we TypeScript om ons te helpen producten te bouwen die beter te onderhouden, stabieler en van hogere kwaliteit zijn.

Vue

Vue

Bij 9to5 hebben we gekozen voor Vue voor de front-end. Vue is een JavaScript (en TypeScript) framework, dat een hoge mate van reactiviteit en flexibiliteit biedt om user-interfaces te bouwen. Dat staat ons toe om dynamische, herbruikbare componenten te creëeren die real-time geüpdatet kunnen worden.

Responsive Webdesign

Simpel gezegd passen responsive websites zich aan aan het scherm waarmee een bezoeker de website bekijkt, of dit nu desktop, tablet of een smartphone betreft. Er is dus maar één website, waarvan de layout zich aanpast aan de resolutie van het beeldscherm van de gebruiker. Met betrekking tot responsive webdesign ligt de focus van 9to5 op een perfecte vertaling van een op maat gemaakt ontwerp naar een volledig functionerend eindproduct, dat zo min mogelijk afwijkt van het door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerp.

Cross Device testing met BrowserSync

Met het oog op Responsive Webdesign wordt volop gebruik gemaakt van tools en andere handigheden die zorgen voor een efficiënter werkproces of een beter resultaat. BrowserSync is een voorbeeld van een hulpmiddel dat 9to5 gebruikt om responsive webdesign na te streven door het gelijktijdig testen van meerdere devices bij de ontwikkeling van websites en andere webapplicaties.

Quality tests

Quality tests

Kwalitatief hoogwaardige applicaties is een van de kenmerken waar 9to5 voor staat. Met betrekking tot webdevelopment testen we dit met behulp van verschillende tools. Zo gebruiken we de Google mobile friendly test om na te gaan of het gemaakte ontwerp voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van mobielvriendelijkheid die door Google zijn opgesteld. Naast mobielvriendelijkheid zorgt 9to5 bij oplevering ook voor correcte HTML en CSS waar we respectievelijk de W3C Markup Validation Service en de CSS Validation Service voor gebruiken. Tot slot gebruiken we PageSpeed Insights om inzicht te krijgen in de snelheid van onze websites en deze verder te optimaliseren.

Component testing met Cypress

We gebruiken component tests met Cypress om te waarborgen dat onze interface-componenten zich gedragen zoals verwacht. Zo kunnen we continue een hoge kwaliteit gebruikerservaring leveren.

Verrijk uw leven.

Ervaar het verschil met onze intelligente oplossingen. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe wij uw digitale wereld kunnen verrijken.