Privacy 'App Noot Mies'

9to5, gevestigd aan Nieuwelaan 72, 2611 RT Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.9to5.software
Nieuwelaan 72, 2611 RT Delft
+31152001220
info@9to5.software

Persoonsgegevens die wij verwerken

9to5 verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze app geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over app gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@9to5.software, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

9to5 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 9to5) tussen zit.

9to5 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Firebase

Deze tool wordt gebruikt voor analyse van gebruikersgedrag van de app. Deze geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de app te verbeteren. Kijk op https://firebase.google.com/terms/ en https://policies.google.com/privacy voor meer info.

Google Play Store en Apple App Store

In de app kunnen betalingen gedaan worden. Deze functionaliteit gaat door middel van betalingen van de Google Play Store/Apple App Store. Deze informatie zal niet met ons gedeeld worden.

Gebruikersnaam

Je gebruikersnaam wordt opgeslagen op het gebruikte apparaat waar je de app op geïnstalleerd hebt. Deze wordt niet met ons gedeeld. De gebruikersnaam kan verwijderd worden door in de app de gebruiker te verwijderen of door de app van uw apparaat te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

9to5 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@9to5.software.

9to5 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

9to5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@9to5.software.