COVID-19: Ons voorstel voor de contactopsporing-apps

COVID-19: Ons voorstel voor de contactopsporing-apps - Waarom we nog heel even moeten wachten met de bron- en contactopsporing apps voor COVID-19.

14 april 2020

Op 11 april 2020 heeft de Staat der Nederlanden (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een tender uitgeschreven met een uitnodiging voor ondernemers om mee te denken over slimme digitale oplossingen in de strijd tegen het corona-virus. De deadline om een voorstel in te dienen? Vandaag, 14 april 2020, om 12:00u. Er worden 4 dingen gevraagd: slimme oplossingen voor bron- en contactopsporing, voor zelfmonitoring en begeleiding op afstand, overige ideeën met betrekking tot de transitiestrategie en het bestrijdingsbeleid en voorstellen voor voorwaarden waaronder de digitale oplossingen kunnen worden ingezet.

In eerste instantie leek het weinig zin te hebben om een voorstel in te dienen vanuit 9to5. Er wordt immers gevraagd om oplossingen die nu al in een productie-omgeving draaien, op 18 april 2020 klaar zijn voor een publieke proef en op 28 april 2020 gereed zijn om landelijk uit te rollen. Een zeer strakke planning, en wij hebben niet de perfecte oplossing op de plank liggen. Echter is dit wel precies het punt waarop wij vinden dat wij onze professionele mening moeten delen met de overheid. Apple en Google werken namelijk aan een oplossing waarmee de apps voor de bron- en contactopsporing op de beste manier kan worden uitgevoerd.

Wat ons betreft spreekt de uitnodiging van het ministerie zichzelf tegen. Aan de ene kant worden strenge eisen gesteld tav de privacy en de gebruiksvriendelijkheid, maar aan de andere kant moet de oplossing op 28 april klaar zijn voor landelijke inzet. Wat ons betreft is de enige manier om aan alle gestelde uitgangspunten van de gelegenheidscoalitie Veilig tegen Corona en van het ministerie zelf te kunnen voldoen is door gebruik te maken van deze ondersteuning die Apple en Google momenteel aan het toevoegen zijn aan iOS en Android. Echter komt deze ondersteuning naar verwachting in mei beschikbaar, dus pas ná de gestelde deadline van onze overheid. Al met al denken wij dat deze app op deze manier er sowieso moet komen. Daarom hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en dit voorstel gewoon ingediend. Op deze manier hebben wij in ieder geval onze kennis en visie kunnen delen.

Daarbij hebben wij ook gedaan wat wij altijd doen bij een nieuw projectvoorstel: we hebben alvast een impressie gemaakt van hoe de app eruit zou kunnen komen te zien. Deze impressie delen wij graag met jullie. Een impressie van 9to5 software van hoe de contactopsporing apps eruit zouden kunnen komen te zien

De werking van de app zou voor een groot deel bepaald worden door de documentatie die door Apple en Google is opgesteld. Door deze gezamenlijke specificatie is de oplossing compatible tussen iOS- en Android-apparaten. In het kort komt de werking hierop neer: elk apparaat genereert een unieke code die lokaal wordt opgeslagen. Met deze code wordt elke 24 uur een dagelijkse code afgeleid en elke 10 minuten een nieuwe code die via Bluetooth Low Energy wordt verzonden. Op deze manier is de privacy gewaarborgd omdat toestellen niet te volgen zijn op basis van de uitgezonden code.

Naast het verzenden van de code luistert het toestel ook naar andere apparaten die deze codes versturen. Alle codes die worden opgevangen worden opgeslagen op het apparaat. Dit zijn de contactmomenten die voor de bron- en contactopsporing van belang zijn. Dit hele proces gaat automatisch en heeft geen input van de gebruiker nodig.

Als een persoon positief wordt bevonden op COVID-19 worden zijn dagelijkse codes van de afgelopen 14 dagen gedeeld met een database in de cloud. Deze database bevat alleen de dagelijkse codes van besmette personen. Deze codes zijn niet terug te leiden naar gebruikers, maar wel naar de contactmomenten die lokaal geregistreerd zijn op de telefoon.

De app op iedere telefoon moet op regelmatige basis actief worden om de laatste dagelijkse codes op te halen van de besmette personen. Op dat moment worden de codes uit de cloud vergeleken met de contactmomenten. Als hier een match wordt gevonden dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld en doorverwezen naar de juiste informatie en vereiste acties. Hierbij is het mogelijk om bepaalde eisen te stellen aan de contactmomenten voordat de gebruiker als ‘exposed’ wordt aangemerkt. Het gaat hierbij om de duur en frequentie van het contact. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de wetenschappelijke inzichten die hierop betrekking hebben.

Het voordeel van dit systeem is dat het voldoet aan alle privacy-eisen en uitgangspunten opgesteld door de gelegenheidscoalitie “Veilig tegen Corona”. Door het gebruik van native functionaliteit van de platformen en Bluetooth Low Energy zal de impact op de batterijduur minimaal zijn. De app is ook gebruiksvriendelijk omdat er weinig tot geen handmatige handelingen van de gebruiker nodig zijn. Deze aspecten zullen een positief effect hebben op de adoptie van de app door de bevolking.

Bekijk ons volledige voorstel zoals we het hebben ingediend hier.

Verrijk uw leven.

Ervaar het verschil met onze intelligente oplossingen. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe wij uw digitale wereld kunnen verrijken.